Hur ansöker jag om och får ett visum till Kina som turist?

Behöver du ett visum för att besöka Kina? Följ vår detaljerade guide för att få ditt turistvisum utan stress eller krångel.

Ansök om visum till Kina
Webbplats som inte är ansluten till den kinesiska regeringen, möjlighet att göra dina procedurer utan extra kostnad på den officiella webbplatsen
Turistvisum för Kina

Om du planerar att resa till Kina är det viktigt att veta att de flesta besökare måste skaffa visum innan de åker. Ett visum är ett officiellt dokument som utfärdas av de kinesiska myndigheterna och som tillåter en utlänning att resa in i Kina för specifika ändamål och under en viss tidsperiod. På den här sidan guidar vi dig genom processen för att få ett turistvisum för Kina.

Det är viktigt att följa förfarandena för att få visum för att undvika komplikationer. De kinesiska myndigheterna har strikta regler för inresa till deras territorium, och om du inte följer dessa regler kan det leda till förseningar eller till och med att din visumansökan avslås. Det är därför viktigt att i förväg ta reda på vilka visumkrav som gäller för Kina och att förbereda sin ansökan noggrant.

 

Behöver jag visum för att resa till Kina från Sverige?

Ja, för de flesta svenska medborgare krävs visum för att resa in i Kina, oavsett om det gäller turism, affärer, studier eller andra syften. Det kan dock finnas undantag för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller medborgare i vissa länder med vilka Kina har avtal om viseringsfrihet.

Det är därför viktigt att du kontrollerar visumkraven för Kina beroende på din nationalitet och anledningen till din resa innan du åker. Du kan kontrollera den senaste informationen om visumkrav för Kina på din närmaste kinesiska ambassad eller konsulat, eller genom att besöka det kinesiska utrikesministeriets officiella webbplats.

 

Vilka är de olika typerna av visum för Kina?

Det finns olika typer av visum för Kina, var och en motsvarar ett specifikt resesyfte. Vanliga visumtyper är turist-, affärs-, student- och arbetsvisum. På den här sidan kommer vi att fokusera på turistvisum, som är den vanligaste typen av visum för resenärer till Kina för fritidsändamål eller familjebesök.

Det är viktigt att du förstår vilka egenskaper och krav som gäller för varje typ av visum innan du ansöker. Visumkraven kan variera beroende på din nationalitet, anledningen till att du reser och hur länge du stannar i Kina. Vi kommer därför att beskriva egenskaperna och kraven för varje typ av visum för att hjälpa dig att avgöra vilket som är bäst lämpat för din situation.

Turistvisumet för Kina är avsett för personer som vill besöka Kina i turismsyfte eller för att besöka vänner eller familj. Turistvisumet är giltigt i högst 90 dagar från och med inresedatumet till Kina.

Det är viktigt att notera att turistvisumet inte tillåter innehavaren att arbeta i Kina, delta i formell studieverksamhet eller bosätta sig permanent i Kina. Om du tänker arbeta eller studera i Kina måste du ansöka om ett affärs- respektive studentvisum.

 

Hur får jag ett turistvisum för Kina?

Om du är svensk medborgare och vill få ett turistvisum för Kina, är här de steg du behöver följa:

  • Förbereda de nödvändiga dokumenten: Innan du ansöker om ett turistvisum för Kina måste du förbereda de nödvändiga dokumenten. Vilka dokument du behöver kan variera beroende på din nationalitet, anledningen till att du reser och hur länge du ska stanna i Kina. Dokument som vanligtvis krävs för en ansökan om turistvisum inkluderar ett giltigt pass, ett nytaget passfoto, ett inbjudningsbrev från en vän eller familjemedlem i Kina, bevis på bokning av returflyg, bevis på hotellbokning och ett ifyllt visumansökningsformulär.
  • Fylla i ansökningsformuläret för kinesiskt turistvisum: Ansökningsformuläret för kinesiskt turistvisum kan laddas ner från webbplatsen för den kinesiska ambassaden eller konsulatet i Sverige. Fyll i alla delar av formuläret noggrant och se till att du lämnar korrekt och fullständig information.
  • Betalning av visumavgifter: Visumavgifterna måste betalas i samband med att visumansökan lämnas in. Avgifterna kan variera beroende på din nationalitet och längden på din vistelse i Kina.
  • Lämna in visumansökan: Visumansökan måste lämnas in personligen eller per post till närmaste kinesiska ambassad eller konsulat. Se till att du lämnar in alla nödvändiga handlingar, inklusive den ifyllda och undertecknade viseringsansökan och viseringsavgiften.
  • Uppföljning av visumansökan: När du har skickat in din visumansökan kan du följa statusen på din ansökan online eller genom att kontakta den kinesiska ambassaden eller konsulatet där du skickade in din ansökan.

 

Våra råd för att snabbt få ditt visum till Kina :

För att underlätta processen med att få ett turistvisum för Kina följer här några praktiska tips:

  • Kontrollera visumkraven för Kina beroende på din nationalitet och anledningen till din resa innan du ansöker om visum.
  • Ansök om ditt turistvisum för Kina flera veckor i förväg för att vara säker på att du har tillräckligt med tid att förbereda din ansökan och att ditt visum kommer att utfärdas före ditt planerade avresedatum. Denna ansökan kan göras online via webbplatsen för en privat tjänsteleverantör som den vi rekommenderar på denna sida.
  • Se till att du skickar med alla nödvändiga dokument och fyll noggrant i ansökningsformuläret online.
  • Var beredd att lämna ytterligare information eller delta i en intervju om det behövs.
  • Slutligen betalar du behandlingsavgifterna online med kreditkort på den säkra server som står till ditt förfogande.

Att få ett turistvisum för Kina kan verka komplicerat, men om du följer de steg som beskrivs ovan bör du kunna få ditt visum utan alltför stora svårigheter. Se till att du förbereder alla nödvändiga dokument, fyller i visumansökningsformuläret noggrant och skickar in din visumansökan flera veckor i förväg för att undvika förseningar eller avslag. Kom ihåg att varje viseringsansökan bedöms individuellt och att det inte finns någon garanti för att din ansökan kommer att godkännas. Genom att följa de steg som beskrivs i den här artikeln kommer du att öka dina chanser att lyckas med din ansökan om turistvisum för Kina.

Ansök om visum till Kina