Welke documenten heb ik nodig om naar India te reizen?

India is een prachtig land waarvan veel toeristen dromen het te bezoeken. Maar een reis naar India moet van tevoren worden voorbereid, want er zijn bepaalde voorwaarden en verplichte formaliteiten waaraan moet worden voldaan voordat u erheen kunt reizen. Wij raden u aan hier na te gaan wat u moet controleren en valideren voordat u naar India reist.

Visum aanvragen voor India!
Documenten

Een paspoort om naar India te reizen:

Om te beginnen moet u, als u naar India wilt gaan, natuurlijk een geldig paspoort hebben. Deze moet geldig zijn, maar moet ook nog minstens 6 maanden geldig zijn na de datum van uw terugkeer. Dit paspoort moet ook ten minste drie opeenvolgende blanco pagina's bevatten indien u een klassiek visum aanvraagt.

Er zij ook op gewezen dat het noodpaspoort niet overal wordt aanvaard en dat u zich ervan moet vergewissen dat het is toegestaan voor een visumaanvraag in India voordat u het aanvraagt.

Een ander belangrijk punt dat in verband met het paspoort moet worden opgemerkt, is dat het nu verplicht is voor alle minderjarigen, ongeacht hun leeftijd. Minderjarigen die met een ouder reizen, hebben geen reisvergunning nodig, maar als zij zonder ten minste één ouder reizen, hebben zij deze vergunning en een kopie van het identiteitsbewijs van de ondertekenende ouder nodig.

Minderjarigen die reizen met een ouder wiens naam zij niet dragen, moeten hun afstamming kunnen bewijzen of een uitreisvergunning kunnen overleggen die is ondertekend door de ouder wiens naam zij dragen, tezamen met een kopie van het identiteitsbewijs van laatstgenoemde.

 

Een visum hebben om naar India te reizen:

Een ander essentieel document dat u bij u moet hebben wanneer u naar India reist, is een visum. Het is vereist om het land binnen te komen en zal bij aankomst worden gevraagd. Om dit ooit zeer lange en vervelende proces te vereenvoudigen, is het nu mogelijk om online een e-visum voor India aan te vragen.

Het enige wat u hoeft te doen is een online aanvraagformulier invullen en een gescande kopie van uw paspoort en een pasfoto van goede kwaliteit opsturen. Het e-toeristenvisum voor India wordt vervolgens binnen maximaal 3 tot 4 dagen en rechtstreeks per e-mail aan de aanvrager toegezonden. De reiziger hoeft het dan alleen nog maar af te drukken en op de luchthaven van aankomst te tonen, samen met zijn paspoort en zijn retourticket. Dit visum is geldig voor elk verblijf van minder dan 90 dagen op het Indiase grondgebied en de geldigheidsduur ervan varieert van 30 dagen tot één jaar, afhankelijk van het soort e-visum waarvoor men zich heeft ingeschreven vanaf de datum van afgifte. Zorg ervoor dat de namen op het paspoort dezelfde zijn als op het e-visum.

De prijs van het e-visum is veel lager dan de prijs van het traditionele visum dat wordt aangevraagd bij de Indiase ambassade of het consulaat van het land waar u woont. Bovendien is de tijd die nodig is om het visum te verkrijgen veel korter. Wees echter voorzichtig, want er zijn e-visa die slechts 30 dagen toestaan India binnen te komen nadat ze zijn afgegeven, waarbij slechts één binnenkomst mogelijk is. Het is dus zaak niet te vroeg voor vertrek te solliciteren.

Er zij ook op gewezen dat u met het e-toerismevisum voor India niet naar bepaalde regio's mag reizen, waaronder Sikkim, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu en Kasjmir, Ladakh, Manipur, Mizoram, Nagaland, een deel van Uttarakhand en een deel van Rajasthan.

 

Vereisten voor pasfoto's:

Als u een regulier visum voor India wilt aanvragen, moet u ook twee recente pasfoto's overleggen die aan bepaalde criteria moeten voldoen:

De foto's moeten 5cm x 5cm groot zijn en tegen een witte achtergrond worden genomen. Alleen kleurenfoto's met een natuurlijke huidskleur worden geaccepteerd.

Gescande foto's met een slechte resolutie worden ook geweigerd. De foto's moeten scherp zijn, zonder vouwen of strepen en afgedrukt op standaard fotopapier.

De achtergrond moet duidelijk en effen zijn, want foto's met een gekleurde of versierde achtergrond worden ook geweigerd.

Wat de kadrering betreft, moet de foto het gezicht in close-up tonen en de schouders. Het gezicht moet in het midden van de foto staan en mag niet schuin staan. Het moet tussen 70% en 80% van de hoogte van de foto innemen.

De uitdrukking moet neutraal zijn met gesloten mond en het haar mag het gezicht niet verduisteren. De ogen moeten in de lens staren en open zijn. Een brilmontuur wordt aanvaard indien het discreet is en de ogen niet verbergt. Zo worden getinte glazen of rode ogen systematisch geweigerd.

Ten slotte mogen er geen hoofddeksels, hoeden of petten op de foto staan. Sommige accessoires die om religieuze redenen worden gedragen, worden echter nog steeds door de Indiase regering aanvaard, op voorwaarde dat het gezicht volledig zichtbaar is.

 

Veiligheidsmaatregelen waarmee u rekening moet houden in Indische luchthavens:

Onlangs zijn in de Indische luchthavens verscheidene nieuwe veiligheidsmaatregelen van kracht geworden. Zo moeten elektronische apparaten zoals smartphones, tablets of mobiele telefoons opgeladen en in werkende staat zijn voor alle vluchten naar en via de VS en Londen. Ze moeten kunnen worden aangezet, dus neem je best een oplader mee. Een apparaat dat niet aangaat, kan in beslag worden genomen.

Indien u in India een voertuig wenst te besturen en van plan bent uw rijbewijs te gebruiken, zelfs indien het geldig is buiten Europa, is het raadzaam een internationaal rijbewijs of een beëdigde vertaling van uw rijbewijs te verkrijgen.

Wacht niet langer om uw visum voor India aan te vragen met e-visa.

Visum aanvragen voor India!

Veelgestelde vragen

Welke documenten zijn vereist om naar India te reizen?

Als u naar India wilt reizen, zijn er een aantal verplichte documenten die u bij uw reis moet overleggen. Daartoe behoort uiteraard uw paspoort, dat nog minstens 6 maanden geldig moet zijn na de datum van uw terugkeer, maar ook het visum of e-visum dat nodig is om toestemming te krijgen om naar het land te reizen. U kunt dit e-visum in slechts enkele dagen online verkrijgen.

Zijn er beperkingen om tijdens de pandemie naar India te reizen?

Als u van plan bent tijdens de Covid-19-pandemie naar India te reizen, neem dan de tijd om de gezondheidssituatie in het land en de reisvoorschriften te controleren. Dit omvat actuele vaccinaties, waarvan u gevraagd kunt worden een bewijs te overleggen. Deze voorwaarden kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de gezondheidssituatie in het land en in uw land van herkomst.

Hoe bereid je je reis naar India voor?

Om uw reis naar India voor te bereiden, moet u ervoor zorgen dat u over de nodige vergunningen beschikt om erheen te reizen. Afhankelijk van uw land van herkomst hebt u uw paspoort, een toeristen- of zakenvisum of een e-visum nodig. Deze tweede vorm van visum kan rechtstreeks online worden verkregen via de vereenvoudigde en elektronische procedure voor het e-visum, die op deze website kan worden geraadpleegd.