Hoe vult u het visumaanvraagformulier voor India in?

Ontdek hoe u hulp krijgt bij het online invullen van het visumaanvraagformulier voor India en enkele tips.

Visum aanvragen voor India!

Zoals u weet moet u, voordat u naar India reist, online een visum of e-visum aanvragen om in uw paspoort aan te brengen. De online visumaanvraag vereist minder documentatie dan een traditioneel visum bij een ambassade of consulaat, maar het is noodzakelijk de aanvraag naar behoren in te dienen om te worden aanvaard. U moet met name bijzondere aandacht besteden aan het invullen van het sollicitatieformulier, anders kan uw sollicitatie worden afgewezen. U kunt hulp krijgen bij het invullen van het formulier van een kwaliteitsaanbieder zoals de aanbieder die wij op deze pagina aanbevelen.

 

Hoe vul ik het eerste deel van het visumaanvraagformulier voor India in?

Het allereerste onderdeel van het online visumaanvraagformulier voor India zijn de gegevens van de aanvrager. Hier heeft u de mogelijkheid om als groep een aanvraag in te dienen door één aanvraagformulier in te vullen voor alle reizigers die u vergezellen. In dit deel van het formulier worden de volgende gegevens gevraagd

  • Uw data van aankomst en vertrek uit het land.
  • Uw persoonlijke gegevens, waaronder telefoonnummer, adres en e-mailadres.
  • De redenen voor uw reis naar India.
  • Wat u wilt bezoeken in India, te beginnen met de eerste plaats die u wilt bezoeken.
  • De zeehavens of luchthavens van aankomst en vertrek.

Er kan u ook worden gevraagd om contactgegevens voor noodgevallen te verstrekken. Uiteraard moet u bij een groepsaanvraag al deze vragen voor elke reiziger herhalen. Vergeet ook niet uw telefoonnummer met een internationaal kiesnummer te vermelden.

 

Hoe vul ik het tweede deel van het visumaanvraagformulier voor India in?

Zodra u het eerste deel van het visumaanvraagformulier voor India hebt ingevuld, komt u bij een tweede deel waar u wordt gevraagd verschillende gegevens over uzelf in te vullen, waaronder uw paspoortgegevens.

Er zullen u nog andere vragen worden gesteld, zoals uw opleidingsniveau, duidelijk zichtbare identificerende kenmerken zoals tatoeages, littekens en dergelijke. U wordt ook gevraagd naar uw geloofsovertuiging.

In dit deel moet u ook de geboorteplaats en de nationaliteit van uw ouders opgeven, ook al zijn zij overleden, evenals die van uw echtgenoot.

Het is verplicht om al deze informatie te verstrekken als u een visum wilt om het land binnen te komen.

In de rest van dit formulier moet u ook enkele gegevens over uw werkgever invullen. Als u zelfstandige bent, moet u hier uw naam of de naam van uw bedrijf vermelden. Als u werkloos bent, vermeld dan de naam van uw laatste werkgever.

Ten slotte moet u, als u nooit heeft gewerkt of arbeidsongeschikt bent verklaard, de gegevens van de werkgever van uw ouder verstrekken, ook al is deze laatste gestopt met werken.

 

Hoe upload ik bewijsstukken voor een visumaanvraag voor India?

Door direct online een Indiaas visum aan te vragen, kunt u de vereiste bewijsstukken digitaal uploaden.

U moet een pasfoto en een foto van uw paspoort opsturen. Voordat u dit doet, moet u alle antwoorden die u eerder op het formulier hebt gegeven nog eens bekijken. U moet ook de kosten voor de behandeling van uw visumaanvraag betalen met een kredietkaart of via Paypal.

Zodra de betaling is gevalideerd, ontvangt u een e-mail waarin u wordt verzocht een kopie van uw paspoort en identiteitsfoto te uploaden. U kunt met name een foto van uw paspoort opsturen die u met uw telefoon hebt gemaakt en die als een digitale kopie wordt beschouwd. U moet er wel voor zorgen dat de foto goed leesbaar en scherp is.

Wat de pasfoto betreft, die kun je ook maken door een selfie te nemen met je smartphone. U hoeft niet naar een fotograaf of een fotoautomaat om officiële pasfoto's te laten maken. De foto moet echter in kleur en recent zijn, idealiter met een witte achtergrond, zonder onderscheidende kenmerken en zonder te glimlachen.

In ieder geval, als u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het aanvraagformulier voor een visum voor India, moet u weten dat sommige online dienstverleners die dit formulier aanbieden, u ook helpen om dit visum onder de beste voorwaarden te verkrijgen.

Visum aanvragen voor India!

Veelgestelde vragen

Waar en hoe vind ik het aanvraagformulier voor een visum voor India?

Als u een visumaanvraagformulier moet invullen om naar India te reizen voor toerisme of zaken, kunt u dit type formulier direct online invullen. Er zijn namelijk veel websites van erkende dienstverleners die u online toegang bieden tot dit formulier en de volledige visumaanvraagprocedure. U hoeft niet langer naar het Indiase consulaat of de ambassade in het land waar u woont om een visum aan te vragen.

Is het mogelijk om een visumaanvraagformulier voor India in het Nederlands te vinden?

Als u rechtstreeks op de website van de Indiase regering een visum voor India aanvraagt, krijgt u helaas alleen een aanvraagformulier in het Engels te zien. Omdat dit het invullen van het aanvraagformulier kan bemoeilijken en kan leiden tot fouten bij het beantwoorden van de vragen, adviseren wij u gebruik te maken van een dienstverlener die een Nederlands aanvraagformulier aanbiedt.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het invullen van het visumaanvraagformulier?

Als u gebruik maakt van een kwaliteitsdienstverlener zoals die welke wij op onze website aanbevelen om online een visum aan te vragen, kunt u contact opnemen met een adviseur die u stap voor stap door de verschillende onderdelen van het formulier begeleidt. Deze hulp is van onschatbare waarde en stelt u in staat uw aanvraag te optimaliseren, zodat u uw visum op tijd krijgt.