Mijn ESTA-autorisatie verloopt tijdens mijn reis, wat moet ik doen?

Zoals we hier nader zullen bekijken, is een ESTA-machtiging in theorie weliswaar twee jaar geldig voor alle bezoeken aan de Verenigde Staten tijdens deze periode, maar niet noodzakelijkerwijs voor de volledige periode van uw verblijf. Moet u dus opnieuw een ESTA-vergunning aanvragen als deze tijdens uw bezoek vervalt?

Nu ESTA aanvragen
ESTA vervalt tijdens een reis

Dankzij het ESTA-systeem is de procedure om een reis naar de VS te organiseren eenvoudiger geworden. Toch kunt u nog vragen hebben, vooral als het gaat om de geldigheidsduur van de vergunning. Zoals we namelijk zullen zien hoeft de ESTA niet noodzakelijkerwijs de hele duur van uw verblijf te omvatten, hoewel hij in theorie twee jaar lang geldig is voor al uw reizen naar de Verenigde Staten in deze periode. Is het dus noodzakelijk om een nieuwe ESTA-aanvraag in te dienen wanneer de reisvergunning tijdens de reis afloopt?

 

De geldigheidsduur van de ESTA en de toepassing ervan:

Een ESTA-vergunning is twee jaar geldig vanaf de datum dat hij door de Amerikaanse autoriteiten wordt afgegeven, op voorwaarde dat de persoonlijke gegevens van de reiziger in de tussentijd niet zijn veranderd. U kunt de vergunning tijdens deze periode dus voor meerdere reizen gebruiken.

Toch is het niet noodzakelijk dat de vergunning uw hele verblijf in de VS bestrijkt. Als uw terugreisdatum na de einddatum van de geldigheid van uw ESTA is, maar uw paspoort gedurende deze hele periode geldig is, kunt u uw reisvergunning blijven gebruiken.

De geldigheid van uw ESTA wordt namelijk systematisch elektronisch gecontroleerd door uw vervoersmaatschappij. Als uw reisvergunning geldig is op de eerste dag van uw verblijf, kunt u aan boord gaan en mag u dus naar de VS reizen. Het is daarom belangrijk om deze informatie voor vertrek te controleren.

 

Wat moet u doen als de ESTA tijdens uw reis afloopt?

Als uw ESTA-reisvergunning geldig is op de datum van het begin van uw reis, maar afloopt tijdens uw verblijf in de Verenigde Staten en dus voor uw terugreisdatum, is het niet nodig en bent u niet verplicht om een nieuwe aanvraag in te dienen die voor het hele verblijf geldt.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat uw ESTA niet meer kan worden gebruikt voor uw komende reizen naar de Verenigde Staten; u moet dus een nieuwe aanvraag indienen voor een nieuwe geldigheidsduur van 2 jaar voor reizen naar de VS.

Om een nieuwe ESTA-aanvraag in te dienen, moet u opnieuw een online formulier invullen op de officiële website of een website zoals die van onze partner. U moet dan opnieuw alle vragen beantwoorden, net alsof het uw eerste aanvraag is. Ook moet u met een creditcard de dossierkosten voldoen om de aanvraag definitief te maken.

 

Wanneer moet de ESTA-aanvraag opnieuw worden ingediend?

In sommige gevallen is het echter nodig om een nieuwe ESTA-aanvraag in te dienen:

Vergeet dus niet te controleren of uw ESTA nog geldig is bij aanvang van uw verblijf en of de hierboven genoemde situaties niet voor u gelden.

Nu ESTA aanvragen