Wat moet u doen als uw ESTA-aanvraag wordt geweigerd?

Vraag uw ESTA nu risicoloos online aan, krijg nuttige online hulp om een weigering van uw aanvraag te voorkomen, maar in het geval van een weigering krijgt u de betaalde kosten en vergoedingen terugbetaald.

Nu ESTA aanvragen
ESTA geweigerd

De aanvragen voor de ESTA-vergunning die worden voorgelegd aan de Amerikaanse autoriteiten worden niet in alle gevallen automatisch goedgekeurd. Het ESTA-formulier is namelijk niet van toepassing op reizigers die naar de Verenigde Staten willen reizen, maar die niet afkomstig zijn uit een land dat is aangesloten bij het VWP-programma. Overigens wordt ook de ESTA-aanvraag van aanvragers die wel uit een land komen dat aan het VWP-programma meedoet, soms geweigerd. Dat geldt vooral voor personen die langer dan 90 dagen op Amerikaans grondgebied willen verblijven. De vergunning geldt namelijk alleen voor aanvragen voor een verblijf van maximaal 90 dagen.

 

In welke gevallen wordt de ESTA geweigerd?

Bij reizigers waarvan de persoonlijke gegevens in het paspoort niet met de gegevens op het ESTA-formulier overeenkomen, wordt de reistoestemming voor een verblijf of transitverblijf in de VS soms ook niet afgegeven. Hetzelfde geldt voor aanvragen met een tijdelijk paspoort of een paspoort dat niet langer geldig is.

Daarnaast kan de ESTA-aanvraag ook worden afgewezen als het formulier niet goed is ingevuld. Bij de vragen die met ja of nee moeten worden beantwoord, mogen verder geen opmerkingen worden toegevoegd.

Bovendien kan bepaalde persoonlijke informatie in het formulier het besluit van de autoriteiten beïnvloeden. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanvragers met een besmettelijke ziekte, voor personen die een misdaad hebben begaan en voor personen die worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Mensen met een dergelijk profiel kan de toegang tot de Verenigde Staten worden geweigerd.

 

Procedure indien de ESTA-reistoestemming wordt geweigerd

Het ESTA-formulier is bedoeld om eventuele terroristen en misdadigers te identificeren. Daarom zal de aanvraag van personen die ja hebben geantwoord op vragen die met deze vergrijpen verband houden, worden afgewezen. Als een aanvrager bij het invullen van het formulier echter een fout heeft gemaakt of iets heeft vergeten, kan hij na een termijn van 10 dagen opnieuw een aanvraag indienen.

Om een nieuwe weigering te voorkomen, moet er goed op worden gelet dat de persoonlijke gegevens in het paspoort en op het formulier precies overeenkomen. Personen uit een land dat niet aan het VWP-programma deelneemt, zijn verplicht om een visum aan te vragen.

Personen die ondanks de afwijzing van de ESTA-reistoestemming nog steeds naar de VS willen reizen, moeten in hun land van herkomst bij de consulaire afdeling van de Amerikaanse ambassade een visum aanvragen.

Houd er rekening mee dat indien de ESTA-reistoestemming wordt afgewezen, de reden van de afwijzing niet wordt meegedeeld aan de aanvrager. Als u een afspraak heeft op een Amerikaanse ambassade voor een visum voor kort verblijf, kan het ambassadepersoneel u overigens ook geen informatie verschaffen met betrekking tot het weigeren van de ESTA-reistoestemming.

Daarnaast bestaat er voor reizigers waarvan de ESTA-aanvraag is afgewezen geen mogelijkheid om een noodafspraak te maken bij de ambassade van de Verenigde Staten. In dat geval is het noodzakelijk om de klassieke procedure te volgen voor het aanvragen van een visum voor de VS.

 

Is het mogelijk om te weten te komen wat de redenen voor een weigering van de ESTA-reistoestemming zijn?

Hoewel uw dossier bij de aanvraag van een ESTA-reistoestemming serieus wordt onderzocht, zijn de immigratieambtenaren niet verplicht om informatie te geven over de reden van deze weigering.

U ontvangt dus simpelweg een e-mail met de mededeling dat uw aanvraag geweigerd is, zonder verder uitleg. Het is niet mogelijk om te weten te komen wat de reden is dat u geen ESTA-reistoestemming krijgt.

U moet dus zelf de verschillende hier genoemde weigeringsgronden onderzoeken om vast te stellen welke van toepassing is op uw situatie. Zo weet u of het verstandig is om opnieuw een ESTA-aanvraag te doen of om een visum aan te vragen door naar een ambassade te gaan.

Als u een weigering heeft ontvangen, heeft het in geen geval zin om toch te proberen uw reis te maken aangezien de luchtvaartmaatschappij u niet in zal laten stappen. Zelfs als u wel mag instappen zal u bij aankomst de toegang tot het Amerikaanse grondgebied worden geweigerd.

 

Is het mogelijk om na een eerdere weigering een ESTA-vergunning te krijgen?

Zoals we hierboven al vermeldden betekent een eerdere weigering na een online ESTA-aanvraag niet noodzakelijk dat u niet naar de Verenigde Staten kunt reizen met een andere soort toestemming, zoals een visumaanvraag. Vanaf 10 dagen na kennisgeving van de weigering kunt u bovendien een nieuwe ESTA-aanvraag indienen.

Als u die aanvraag op exact dezelfde manier invult als de keer ervoor, dan zullen de autoriteiten die belast zijn met het onderzoeken van de dossiers u ongetwijfeld hetzelfde antwoord - een weigering - geven. Maar in bepaalde, specifieke gevallen kan zo’n nieuwe aanvraagprocedure uitdraaien op een goedkeuring van uw aanvraag.

Werd uw ESTA bijvoorbeeld geweigerd als gevolg van een eenvoudige fout tijdens het invullen van het oorspronkelijke formulier, dan is de kans groot dat uw tweede aanvraag goedgekeurd wordt (op voorwaarde dat aan de overige criteria voldaan werd). Omdat zulke foutjes nu eenmaal kunnen gebeuren, is het erg belangrijk dat u tijdens het invullen van de vragenlijst goed oplet en alle antwoorden herleest voordat u ze bevestigt. Weet ook dat het onmogelijk is het antwoord dat de weigering van uw ESTA-vergunning veroorzaakte gewoon aan te passen om de vergunning te krijgen: u zult de hele procedure dus van bij het begin opnieuw moeten doorlopen en de kosten opnieuw moeten betalen.

Mogelijk kon u door uw situatie in het verleden geen ESTA-reisvergunning krijgen, maar komt u nu, na een aanzienlijke wijziging in die situatie, wel in aanmerking voor een toelating. Dat is bijvoorbeeld het geval voor aanvragen die geweigerd werden op basis van een land van woonplaats dat niet erkend werd door het apparaat, een verblijfperiode van langer dan 90 dagen of een ongeschikt reismotief. In dit geval, en als u toch aan de ESTA-toelatingscriteria voldoet, kunt u via deze nieuwe aanvraag mogelijk toch een vergunning krijgen.

Maar in bepaalde gevallen is het nutteloos om na weigering een nieuwe ESTA-aanvraag in te dienen, omdat u deze vergunning onder geen enkel beding zult krijgen. Werd uw reisvergunning bijvoorbeeld geweigerd op basis van uw juridische situatie of uw gezondheidstoestand, dan is de kans groot dat ook uw nieuwe aanvraag geweigerd wordt.

 

Kunt u na een ESTA-weigering nog een visum voor de Verenigde Staten krijgen?

Als u een weigering ontving van de autoriteiten die belast zijn met het onderzoeken van de ESTA-aanvragen dan kunt u natuurlijk proberen om met behulp van een ander wettig middel naar de Verenigde Staten te reizen. U kunt bijvoorbeeld een klassiek visum aanvragen als uw situatie dat toelaat.

Een visumaanvraag kan bovendien nuttig zijn voor personen die naar de Verenigde Staten willen reizen maar niet in een ESTA-lidstaat verblijven, personen die er langer dan 90 dagen willen verblijven of personen die er om andere redenen dan louter toeristische heen willen reizen.

Om een visumaanvraag in te dienen begeeft u zich naar een specifieke website met het online aanvraagformulier dat u op helemaal dezelfde manier als een ESTA-aanvraag invult. Toch bestaan er enkele duidelijke verschillen tussen een ESTA-aanvraag en een visumaanvraag. Voor de visumaanvraag moet u bijvoorbeeld een identiteitsfoto uploaden die voldoet aan vooraf door de wet gedefinieerde criteria. Naast uw dossier moet u ook bepaalde bijkomende bewijsstukken opsturen en in bepaalde gevallen zult u ook een afspraak voor een gesprek moeten maken om uw aanvraag tot een goed einde te brengen.

Omdat de wachttermijn tot het ontvangen van een visum heel wat langer is dan die voor een ESTA-aanvraag, raden wij u aan om lang genoeg op voorhand te beginnen met deze stap.

Maar let op! Het is niet zo dat u automatisch een visum zult krijgen omdat uw ESTA-aanvraag geweigerd werd. Het verkrijgen van een visum hangt af van bepaalde, erg precieze regels; het is belangrijk dat u die kent en respecteert. Als u niet in aanmerking komt voor een ESTA-goedkeuring kan ook uw visumaanvraag, in functie van de antwoorden die u via het online antwoordformulier bezorgde, nog steeds geweigerd worden. Als u meer wilt weten over de voorwaarden voor het krijgen van een Amerikaans visum kunt u een kijkje nemen op de website van de Amerikaanse ambassade in uw land van verblijf: daar vindt u belangrijke informatie over het hoe en wat van uw aanvraag.

Samengevat: hoewel er na de weigering van uw ESTA-vergunning andere mogelijkheden bestaan om naar de Verenigde Staten te reizen, zijn er geen garanties op het verkrijgen van een reisvergunning omdat die van uw situatie afhangt.

Nu ESTA aanvragen

Adeline HARMANT
Als webschrijver en globetrotter met een passie voor reizen en toerisme heb ik een grondige kennis opgedaan van de procedures die essentieel zijn voor reizigers. Ik help reizigers om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor een geslaagde reis, vooral als het gaat om het online verkrijgen van een visum. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied wil ik je graag waardevolle adviezen geven om de wereld met een gerust hart te ontdekken.

 

Vaak gestelde vragen

Hoe weet u of uw ESTA is geweigerd?

De kennisgeving van de aanvaarding of weigering van uw ESTA-machtiging wordt u per e-mail toegezonden op het adres dat u bij het invullen van het aanvraagformulier hebt opgegeven, en wel binnen maximaal 72 uur. Als u deze e-mail echter niet hebt ontvangen, kunt u de status van uw ESTA op de officiële Amerikaanse website controleren met behulp van uw aanvraagnummer of uw paspoortnummer.

Hoe vraag ik opnieuw een ESTA aan nadat het is geweigerd?

Als uw ESTA is geweigerd en u denkt dat u gewoon een fout hebt gemaakt bij het invullen van het onlineformulier, moet u gewoon binnen 10 dagen na de kennisgeving van de weigering een nieuwe aanvraag indienen. Daartoe kunt u niet gewoon het reeds ingevulde formulier herhalen, maar moet u de procedure vanaf het begin opnieuw beginnen. U hebt hiervoor uw dossiernummer niet nodig.

Kan een ESTA-weigering worden gebruikt om een visum aan te vragen?

Als uw ESTA is geweigerd vanwege een toelatingscriterium, zoals een verblijf van meer dan 90 dagen, een niet in aanmerking komende nationaliteit of een bijzondere reisreden, kunt u natuurlijk een gewoon visum aanvragen. Indien uw ESTA-aanvraag echter is geweigerd omdat de voor het dossier verantwoordelijke ambtenaren van oordeel waren dat u een gevaar voor de Verenigde Staten vormde, zult u geen visum kunnen krijgen.