Är ett pass nödvändigt för att resa till USA?

Bland de vanligaste frågorna som ställs av framtida resenärer till USA är frågan om huruvida ett pass är nödvändigt en av de viktigaste. Behöver du ett pass för att resa till USA?

Ansök om ESTA

Kan man resa till USA utan pass?

Svaret på denna fråga är naturligtvis nej. En enkel identitetshandling kan ge dig rätt att resa till flera länder, men den fungerar bara för destinationer inom EU. Utanför Europas gränser måste du ha ett pass och visa upp det vid ombordstigning och när du passerar gränserna.

USA är ett mycket populärt resmål, men det är också mycket vaksamt och drastiskt när det gäller inresekrav. Du måste därför se till att du har ett giltigt pass under hela din vistelse. Om du ännu inte har något pass eller om ditt pass håller på att löpa ut ska du inte slösa mer tid utan snarast möjligt gå till ditt lokala rådhus eller prefektur för att vidta nödvändiga åtgärder för att ansöka om ett pass. Tiden för att få ett biometriskt pass kan variera från några veckor till några månader beroende på perioden, så det är viktigt att planera i förväg.

Det bör också noteras att provisoriska pass inte accepteras vid inresa till USA.

 

Vad är ett biometriskt pass?

Det biometriska passet är en nyare form av pass som är utrustad med en elektronisk komponent som innehåller ägarens uppgifter, inklusive civilstånd, ett passfoto och fingeravtryck. Det är svårt att förfalska och ger ett effektivt skydd mot identitetsstöld.

Biometriska pass krävs numera för resor till vissa länder, till exempel USA, men sedan 2009 är alla pass som utfärdas i Sverige i denna form, så du kan vara säker på att ditt pass, om det fortfarande är giltigt, är ett biometriskt pass. Det är dock möjligt att ditt pass är ett e-pass, och i så fall måste du ansöka om ett särskilt visum eller få ditt pass utfärdat på nytt för att kunna utnyttja ESTA.

 

Var och hur kan du ansöka om eller förnya ditt pass?

Du kan ansöka om ditt pass var som helst, oavsett var du bor. Allt du behöver göra är att gå till det rådhus som du väljer. Det är dock inte alla stadshus som erbjuder den här typen av tjänster och det är bäst att ta reda på det innan du åker.

För att förbereda din ansökan om ett nytt eller förnyat pass måste du ta med dig vissa styrkande dokument:

  • Identitetshandling: Du måste visa upp ditt identitetskort och en fotokopia av det, även om det är mindre än fem år gammalt. Om du inte har något identitetskort eller om det har varit inaktuellt i mer än fem år måste du uppvisa en födelseattest i original som är mindre än tre månader gammal och ett bevis på svenskt medborgarskap om intyget har utfärdats utomlands.
  • Ett passfoto: Fotot måste ha tagits för mindre än sex månader sedan i en monter med ett godkänt system eller av en professionell person. Den måste vara 35 mm bred och 45 mm hög och bakgrunden måste vara ljus och slät, med undantag för den vita bakgrunden. Ansiktet ska vara fritt och fritt från accessoarer med ett neutralt uttryck.
  • Adressbevis: Du måste också lämna in ett adressbevis som är mindre än ett år gammalt och som visar att du är bosatt där du bor. Det kan vara en vatten- eller elräkning, din senaste skattesedel eller ett hyreskvitto med ditt fullständiga namn. Om du bor hos en tredje part måste du tillhandahålla ett adressbevis, en kopia av dennes identitetshandling och ett undertecknat boendeintyg som är mindre än tre månader gammalt.
  • Gammalt pass: Om du förnyar ditt pass måste du också bifoga ditt gamla pass.

 

Andra officiella dokument som behövs för din resa till USA:

Även om passet är den viktigaste identitetshandlingen för att resa till USA räcker det inte för att få tillstånd att resa in i landet. Beroende på hur länge du planerar att stanna i USA, och även om du bara är på genomresa, behöver du åtminstone ett ESTA-tillstånd eller, om det behövs, ett visum i vederbörlig form.

 ESTA är ett elektroniskt system som gör det möjligt att inom 72 timmar få ett godkännande från de amerikanska immigrationsmyndigheterna för resor på mindre än 90 dagar. ESTA-ansökan måste göras online på den officiella webbplatsen eller på en webbplats som vår partners webbplats genom att fylla i ett enkelt formulär. Observera! När du fyller i frågeformuläret kommer du att bli ombedd att uppge ditt passnummer. Se till att du har den med dig så att du inte förlorar tid. När ESTA-formuläret har godkänts och ansökningsavgiften har betalats behöver du bara vänta några timmar på att få ett positivt eller negativt svar från de amerikanska myndigheterna via e-post.

Om du reser i mer än 90 dagar bör du ansöka om visum direkt på den amerikanska ambassaden.

 

Vilka typer av pass är tillåtna för resor till USA med ESTA?

Som vi har sett ovan måste du, om du ansöker om ett ESTA för att resa till USA, ha ett giltigt pass som täcker din vistelse. Det är dock inte alla typer av pass som godkänns för denna process.

Endast pass som kan läsas elektroniskt av en maskin kan användas för att resa till USA med ESTA.

Om ditt nuvarande pass inte kan skannas digitalt men du ändå vill använda ESTA-systemet för att förbereda din resa, rekommenderar vi att du ansöker om ett nytt pass i stadshuset på din bostadsort. Du får då ett nytt elektroniskt eller biometriskt pass som gör det möjligt för dig att utnyttja detta undantag från viseringskravet. Naturligtvis måste du betala för denna ansökan om ditt gamla pass inte har gått ut och du måste betala de nödvändiga skattestämplarna som för en första passansökan. Du måste också tillhandahålla alla nödvändiga dokument, t.ex. en identitetshandling, ett bevis på att du är bosatt i landet som är mindre än tre månader gammalt och flera passfoton.

Ansök om ESTA

Ofta ställda frågor

Kan jag resa till USA utan pass eller med ett identitetskort?

Det är naturligtvis inte möjligt att resa till USA utan pass eller med ett enkelt identitetskort. Eftersom USA inte är medlem i Europeiska unionen behöver du ett pass för den här resan. Förutom detta dokument får du inte glömma att ansöka om ett ESTA-tillstånd eller ett visum, eftersom något av dessa tillstånd krävs för att du ska kunna resa till detta resmål. Denna ansökan kan göras online på några minuter för ett ESTA.

Måste passet vara giltigt när jag återvänder från USA?

Det pass som du ska använda för att resa till USA måste naturligtvis vara giltigt under hela din vistelse i USA. Dessutom måste den vara giltig i minst sex månader från och med dagen för inresan till landet. Om ditt pass håller på att gå ut, kom ihåg att förnya det i tid och ansök om ESTA först efter denna förnyelse och inte tidigare.

Kan jag ansöka om ett pass efter en ESTA-ansökan?

Nej! Kom ihåg att det passnummer som du anger när du ansöker om ESTA måste vara samma som det pass som du kommer att visa upp under resan. ESTA-tillståndet är elektroniskt kopplat till det här passet. Om du visar upp ett annat pass kan ditt tillstånd inte verifieras under resan. Det är därför viktigt att du ansöker om detta pass innan du ansöker om ESTA.