Aanvragen van een Tanzania-visum voor Belgische ingezetenen

Ontdek hoe u vanuit België een visum voor Tanzania kunt aanvragen en verkrijgen, welke procedure u moet volgen en welke documenten u moet voorleggen om deze toestemming te verkrijgen.

Visum aanvragen voor Tanzania!

Belgische burgers en andere EU-onderdanen die naar Tanzania willen reizen, hetzij voor toeristische, hetzij voor zakelijke doeleinden, moeten een visum aanvragen om het land binnen te komen. Maar België en andere in aanmerking komende landen kunnen nu profiteren van een nieuw elektronisch visumsysteem dat door de Tanzaniaanse regering is opgezet en dat via een 100% online procedure kan worden verkregen. Deze eenvoudige en snelle procedure is gebaseerd op een online formulier dat u in enkele minuten kunt invullen en waarmee u dit visum voor uw vertrek kunt ontvangen, zonder dat u zich naar de Tanzaniaanse ambassade in België hoeft te begeven of naar een specifieke grenspost met lange wachttijden. Dit systeem is opgezet om het toerisme in het land te vergemakkelijken en wij zullen u uitleggen hoe het werkt en hoe u vanuit België een visum voor Tanzania kunt verkrijgen.

 

Wat zijn de voorwaarden en documenten om vanuit België naar Tanzania te reizen?

Zoals we zojuist hebben gezien, moeten Belgische reizigers, alvorens een reis naar Tanzania te overwegen, zich ervan vergewissen dat zij over een legaal visum beschikken dat overeenstemt met het doel van hun reis. Er bestaan verschillende soorten visa, afhankelijk van de reden waarom u vanuit België naar Tanzania wilt gaan:

  • Toeristenvisum voor één binnenkomst: Dit is een visum waarmee u 90 opeenvolgende dagen in het land kunt verblijven voor een toeristisch verblijf of een andere activiteit die door deze regeling is goedgekeurd.
  • Multiple Entry Tourist Visa: dit visum is geldig voor een periode van een jaar, waarin u Tanzania zo vaak als u wilt kunt binnenkomen en verlaten, maar niet langer dan 3 maanden per binnenkomst.
  • Transitvisum: Het transitvisum is een specifiek visum voor reizigers die naar een andere bestemming willen reizen met een tussenstop of doorreis van minder dan 7 dagen in Tanzania.
  • Het zakenvisum: Het zakenvisum voor Tanzania ten slotte is een visum dat 1 tot 6 maanden geldig is en geldt voor zakenreizen van de aanvrager.

 

Welke formaliteiten en documenten zijn vereist voor een reis naar Tanzania vanuit België?

Zoals we net zagen, is voor een reis naar Tanzania vanuit België een visum of een e-visum nodig, dat u online kunt verkrijgen via de link op deze pagina. Maar het visum is niet het enige document dat je bij je moet hebben om naar dit land te reizen.

De visumvereisten voor Tanzania voor Belgische reizigers zijn als volgt:

  • In het bezit zijn van een Belgisch biometrisch paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is vanaf de datum van aankomst in het land.
  • U moet ook een digitale kopie van een kleurenfoto van goede kwaliteit ter grootte van een paspoort overleggen.
  • Als u ten slotte onlangs naar een endemisch land bent gereisd, moet u een bewijs van inenting tegen gele koorts overleggen.

 

Hoe vraag ik vanuit België een e-visum voor Tanzania aan?

Nu je hebt gecontroleerd of je aan de voorwaarden voldoet, leggen we uit hoe je vanuit België online een e-visum voor Tanzania kunt aanvragen.

Daarvoor hoeft u alleen maar naar de website van de overheid te gaan of naar een dienstverlener zoals die welke wij op deze pagina aanbevelen, waar u toegang krijgt tot een formulier dat u zorgvuldig moet invullen. U wordt gevraagd uw volledige naam, geboortedatum en paspoortnummer in te vullen.
In deze vragenlijst worden u ook andere vragen gesteld, zoals de reisroute en of u een ticket of bewijs van terugkeer naar België of vertrek naar een andere bestemming nodig heeft.

U moet ook een geldig e-mailadres opgeven om deze aanvraag te doen, aangezien het visum u per e-mail zal worden toegezonden zodra het is gevalideerd.

Vergeet niet alle informatie die u op het formulier hebt ingevuld te controleren voordat u het valideert, om vertraging in de verwerking of een weigering als gevolg van een eenvoudige fout te voorkomen.

Ten slotte moet u de verwerkings- en overschrijvingskosten voor uw aanvraag betalen, die u met een kredietkaart op een beveiligde server of via Paypal kunt betalen.

U ontvangt uw e-visum per e-mail binnen 11 tot 15 dagen en moet het uitprinten om het bij aankomst aan de Tanzaniaanse autoriteiten voor te leggen. U moet natuurlijk ook uw paspoort bij u hebben en het moet overeenkomen met het paspoortnummer dat u hebt opgegeven toen u uw e-visum online aanvroeg.

Visum aanvragen voor Tanzania!