Hoe vernieuw je de ESTA-reistoestemming?

De verlenging van uw ESTA is geen automatische procedure. In dit artikel leest u hoe u deze reistoestemming kunt verlengen en wat het ideale moment is om deze procedure te voltooien.

Voor elke toeristische of zakenreis naar de Verenigde Staten is de ESTA-reistoestemming noodzakelijk. Deze reistoestemming is twee jaar lang geldig onder voorwaarde dat de opgegeven informatie niet verandert. Als deze termijn echter is afgelopen bent u verplicht een nieuwe aanvraag  in te dienen. Hier leest u wat u moet doen. Ook krijgt u antwoord op uw vragen over het vernieuwen van uw ESTA-reistoestemming.

 

Wanneer moet de ESTA-vergunning worden vernieuwd?

Uw ESTA-reistoestemming moet worden vernieuwd wanneer de geldigheidsduur is verlopen.

Natuurlijk kunt u de ESTA al voor de uiterste geldigheidsdatum laten vernieuwen, zeker als u van plan bent binnenkort een nieuwe reis naar de VS te maken.

 

Hoe vernieuwt u de vergunning?

Om het ESTA-formulier te vernieuwen bent u verplicht een nieuwe onlineaanvraag te doen. Net als de eerste keer dient u opnieuw het formulier in het Nederlands in te vullen. U geeft uw huidige gegevens op en beantwoordt alle vragen die worden gesteld.

Het is verleidelijk om de informatie die u heeft ingevuld bij uw eerste ESTA-aanvraag gewoon te kopiëren. Wij adviseren echter om helemaal opnieuw te beginnen. Uw persoonlijke omstandigheden, uw adresgegevens en bepaalde informatie waarnaar wordt gevraagd kunnen namelijk veranderd zijn. U moet de aanvraag dus invullen alsof het om de eerste keer gaat.

Voor het vernieuwen van de ESTA-reistoestemming moet vanzelfsprekend betaald worden aangezien de bevoegde autoriteiten opnieuw een controle van de gegevens moeten uitvoeren.

 

Vernieuwen van de ESTA-reistoestemming voor het einde van de geldigheidsduur:

Als de geldigheidsduur van de ESTA-reistoestemming afloopt, moet ze vernieuwd worden. Maar er bestaan nog meer gevallen waarin dit noodzakelijk is. Hoewel de reistoestemming vanaf het moment van acceptatie twee jaar lang geldig is, kunt u haar namelijk niet meer gebruiken voor reizen naar de Verenigde Staten als de informatie die u heeft vermeld niet langer geldig is.

In sommige gevallen, zoals een verandering van naam, adres of paspoortnummer of als het antwoord dat u bij uw eerste aanvraag op een van de vragen heeft gegeven niet langer klopt, bent u verplicht om een nieuwe aanvraag te doen om zo uw reistoestemming te vernieuwen.

Als uw ESTA-aanvraag eenmaal goedgekeurd en geaccepteerd is, kan ze namelijk niet meer veranderd worden en moet ze dus opnieuw worden ingediend. Als bepaalde informatie veranderd is, moet uw dossier namelijk opnieuw bestudeerd worden door de Amerikaanse immigratie-autoriteiten en bent u dus verplicht om zich hier aan te houden. U moet dus weer de hele vragenlijst invullen en de bijbehorende dossierkosten voldoen.

 

Is de verlenging van de ESTA-vergunning gegarandeerd?

Als u in het verleden een ESTA-autorisatie hebt gehad, denkt u misschien dat u deze automatisch zult verlengen als deze afloopt, maar dat is niet het geval.

Het feit dat u een positieve reactie hebt ontvangen op uw eerste of vorige aanvraag voor een reisvergunning betekent niet dat u bij toekomstige aanvragen altijd dezelfde reactie zult ontvangen. Vergeet niet dat een ESTA-vernieuwingsaanvraag in feite een nieuwe aanvraag is en dat uw dossier dus op dezelfde manier zal worden bestudeerd als toen u uw eerste aanvraag indiende.

Als uw situatie niet is veranderd en er geen belangrijke gebeurtenissen in uw leven zijn die u ervan weerhouden de Verenigde Staten binnen te komen, is er natuurlijk geen reden om deze nieuwe aanvraag te weigeren, tenzij er een wijziging is in de regels die de Amerikaanse staat heeft vastgesteld voor de toegang tot zijn grondgebied, is er geen reden om deze nieuwe aanvraag te weigeren.

Als de antwoorden op de vragen in het ESTA-aanvraagformulier echter zijn gewijzigd, kan uw aanvraag worden geweigerd. U moet er dus niet van uitgaan dat uw ESTA met succes is verlengd totdat u het definitieve antwoord hebt ontvangen.

 

Is het mogelijk om het ESTA van een familielid of een derde te verlengen?

Als u het ESTA van een gezinslid of familielid wilt vernieuwen, hebt u de mogelijkheid om dit te doen, mits u over alle informatie beschikt die nodig is om de vragenlijst te beantwoorden. Idealiter gebeurt dit in het gezelschap van de betrokkene, die dan zijn of haar geldige paspoortnummer heeft.

De verklaring op het ESTA-aanvraagformulier is een verklaring op erewoord en alle antwoorden op de verschillende vragen moeten daarom op een veilige manier worden gecontroleerd. U kunt ze dus niet beantwoorden in plaats van een andere persoon, tenzij die persoon deze antwoorden rechtstreeks aan u communiceert.

Natuurlijk moet u ook de ESTA-aanvraagkosten online betalen, hetzij met uw eigen creditcard, hetzij met die van de persoon voor wie u vernieuwt.

 

Waarom is het nodig om te betalen voor de verlenging van een ESTA-vergunning?

Zoals we al sinds het begin van dit artikel vermelden, is de vernieuwing van uw ESTA niet echt een vernieuwing, want het is eigenlijk een compleet nieuwe applicatie. In die zin is het noodzakelijk dat de Amerikaanse autoriteiten uw dossier als een nieuw dossier benaderen en niet als een voortzetting van het eerder ingediende dossier.

Het spreekt voor zich dat de kosten en de tijd die hier worden gemaakt dezelfde zijn als bij een eerste ESTA-aanvraag en dat de aangerekende vergoedingen dus dezelfde zijn. Het is ook niet mogelijk om een vermindering te verkrijgen op basis van het aantal ingediende aanvragen.

 

Gevallen waarin u niet in staat bent om uw ESTA te vernieuwen:

Verlenging van de ESTA-vergunning is een eenvoudige procedure die niet meer tijd vergt dan de eerste aanvraag. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om de aanvraag te verlengen en daarom is het niet nuttig om dit online te doen.

Dit is met name het geval als u naar een land bent verhuisd dat geen deel uitmaakt van de ESTA-regeling. In dit geval zult u niet langer kunnen profiteren van deze visumvrijstelling en zult u een traditioneel visum moeten aanvragen.

Dit geldt ook voor personen die niet langer in aanmerking komen voor ESTA vanwege een belangrijke gebeurtenis in het leven, zoals een veroordeling voor een misdrijf of een strafblad dat de Amerikaanse rechten en vrijheden kan schenden. In dit geval is het ook zeer waarschijnlijk dat een visumaanvraag niet succesvol zal zijn.

Tot slot, als u geen geldig paspoort meer heeft, kunt u uw ESTA niet meer vernieuwen. In dit geval zal het nodig zijn om eerst de nodige stappen te ondernemen om een geldig paspoort opnieuw uit te geven voordat u uw ESTA online aanvraagt.

 

Op welke site moet ik mijn ESTA-vergunning verlengen?

Aangezien de verlenging van een ESTA-autorisatie in feite een nieuwe aanvraag is, bent u niet verplicht dit te doen op dezelfde site als waar u uw eerste aanvraag hebt ingediend.

Het is aan u om een kwaliteitsvolle en serieuze dienstverlener te kiezen zoals wij die op deze site aanbevelen en die veel voordelen biedt zoals de terugbetaling van de gemaakte kosten in geval van weigering van uw toelating of de verzending van uw toelating per post indien u een papieren spoor van dit document wenst.

Wij raden u echter aan om deze site met zorg te kiezen, omdat de kwaliteit van de aangeboden service in ieder geval voor een deel bepalend is voor het succes van uw volgende reis naar de Verenigde Staten en de snelheid waarmee u uw verblijfsvergunning krijgt.

Deze website is niet gelieerd aan de Amerikaanse overheid, u heeft de mogelijkheid om de procedure zonder extra kosten te doorlopen op de officiƫle website